Foreningen
Everten Rebekka af Fanø


Danmarks eneste sejlende evert
For bestilling af sejlads - henvendelse Send Mail til Henning Jeppesen
vores kalenderansvarlige og kasserer

Everten er måske den skibstype, der har været i anvendelse over den længste periode, fra vikingetiden til 1930’erne. Det er et fladbundet skib med sidesværd, som er specialkonstrueret til at bære tunge laster i farvand med tidevand og lav vanddybde. Everten sejles ind til kysten ved højvande, hvor den herefter står tørt i strandkanten ved lavvande. Uden behov for en egentlig havn kan man således bringe last til og fra skibet.
I tiden før udbygning af vejnet og jernbaner var everten helt afgørende for udviklingen i hele vadehavsregionen og var fx forudsætningen for udbygningen af en storby som Hamborg.