Sejlads med Rebekka

Hvem må sejle med Rebekka?

Man kan kun deltage i sejlads med Rebekka, hvis man er medlem af foreningen. Derfor findes der forskellige former for medlemskab, der gør det muligt at deltage i f.eks. særarrangementer, selvom man ellers ikke er “årsmedlem” medlem.

Endvidere henvises til foreningens sejladsbestemmeler om mulighederne for at arrangere og deltage i de forskellige former for sejlads, og om priserne herfor.

Tidligere sejlede vi på sommertogt

… Men i erkendelse af at det har været svært  at engagere nye skippere, står vi i øjeblikket med 3 – 4 skippere, hvorfor det har været umuligt at sejle på sommertogt. I stedet har vi haft succes med at sejle med lokale firmaer osv.

 

Onsdagssejllads

Foreningen arrangerer også, i sæsonnen, når Rebekka er hjemme, og omstændighederne tillader det, den traditionelle onsdagssejlads, onsdag aftener ca. kl. 19:00 – 20:30.

Onsdagssejladsen er medlemmernes mulighed for at nyde en lille sejltur en smuk sommeraften, men er også en god mulighed for dem der overvejer at blive medlemmer, for at få en lille smagsprøve på hvad foreningen kan tilbyde.

Medlemsarrangeret sejlads

Medlemsarrangeret sejlads, er hvor enkelte eller grupper af medlemmer, selv arrangerer og gennemfører forskellige aktiviteter. Her drejer det sig ofte om medlemmer, der arrangerer ture for venner, familie eller kolleger.

Særarrangementer

Særarrangementer, er hvor der i foreningens regi arrangeres særlige ture på anmodning fra medlemmerne, som måske ikke selv har resurser til at gennemføre det påtænkte arrangement på egen hånd. I forhold til den regulære medlemsarrangerede sejlads, skitseret ovenfor, indgår administrationen typisk mere indgående i planlægninigen og stiller med skipper og gast.

Der kan være tale om arrangementer for familie eller venner eller f.eks. for askespredning til søs, eller efterfølgende mindeture for en afdød. Askespredning er faktisk en af de foreningsaktiviteter, der har været hurtigst voksende i de senere år. Herunder falder også Rebekkas jævnlige medvirken ved officielle lejligheder i tv udsendelser og lignende.

Østersture

Først og sidst i sejladssæsonnen hvor vandet ikke er for varmt, arrangeres desuden nogle østersture, som medlemmerne kan tilmelde sig. Turene går typisk sydpå mellem Fanø og fastlandet, gennem strømskellet i Albue Bugt til en af østersbankerne øst af Sønderho. Ud over muligeden for at forsyne sig med en mængde friske østers, udgør disse ture en helt enestående naturoplevelse.

Som ved al sejlads i vadehavet dikteres mulighederne af tidevandet, så det skal passe med afgang først på formiddagen og hjemkomst ca. 12 timer senere.

Østersturene udgør også en glimrende mulighed for potentielle medlemer, der gerne vil have et eksklusivt indtryk af hvilke helt unikke oplevelser Rebekka giver adgang til.

Nationalparkturene fokuserer på den enestående oplevelse af Nationalpark Vadhavet som vadehavets traditionelle skibstype, everten, giver mulighed for. Formålet kan være at se sæler eller andet dyreliv, at fotografere eller filme, eller bare at opleve den enestående natur helt tæt på. Turenes længde dikteres ikke mindst af formålet, men de vil typisk være kortere end østersturene, mellem to og fire timer.

Endelig arrangerer foreningen diverse ture, hvor Rebekka skal sejles til og fra værft eller lignende mere nødvevendige ture.