Skippere på Rebekka

 

Ryon Petersen

Ryon Petersen

Skipper

tlf:
Gert Thomsen

Gert Thomsen

Skipper

Flemming Laulund

Flemming Laulund

Skipper

Skipper

Tlf +47 45218718

Niels Brink Jensen

Niels Brink Jensen

Skipper

Skipper

Skippergodkendelse til everten Rebekka af Fanø

Forudsætningen for at Rebekka kommer ud og sejle er, at vi har kvalificerede skippere, som har gennemgået en praktisk træning i sejllads med Rebekka.

Den teoretiske forudsætning for deltagelse i den praktiske træning til skipper er, som minimum, bevis som yachtskipper 3. grad, eller et duelighedsbevis i sejlads for handelsskibe. Yachtskippereksamen kan erhverves på aftenskole, e-learning eller selvstudie.

Træning og indlæring på Rebekka kan foregå ved en hver given lejlighed, men vil ofte foregå ved onsdagssejladserne, eller efter behov, ved særlige øvelsessejladser.

Godkendelse som skipper sker med tilsagn fra den eller de skippere, der har deltaget ved træningen, når de vurderer, at kandidaten er parat.

Skippertræning

Kajanløb

Anløb af kaj under forskellige vind og strømforhold, trænes indtil kandidaten har opnået en god fornemmelse for Rebekkas manøvreegenskaber, og sikkert kan lægge til kaj.

Afgang

Forskellige metoder og teknikker til afgang fra kaj trænes under forskellige vind og strømforhold indtil kandidaten har en god fornemmelse for dynamikken, og sikkert kan afgå fra kaj.

Tovender

Navnene på riggens forskellige tovender samt deres funktion og brug trænes og indlæres.

Sætte sejl

Metoder og procedurer for at sætte sejl trænes og indlæres.

 

 Sejlmanøvrer

Basale sejlmanøvrer trænes og indlæres.

Motorkendskab

Procedurer for brug af og sejlads med motoren, herunder fejlfinding, trænes og indlæres.

Kompassejlads

Sejlads efter magnetkompas, herunder med hensyn til deviation, afdrift og strømsætning, trænes og indlæres.

Elektroniske navigationsmidler, herunder radio

Rebekkas elektroniske navigationsmidler må beherskes i et omfang der understøtter en en sikker navigation.

Elektroniske navigationsmidler, herunder radio

Rebekkas elektroniske navigationsmidler må beherskes i et omfang der understøtter en en sikker navigation.

 Mand-over-bord

Manøvrer og procedurer ved mand-over-bord trænes og indlæres.

Ankring

Manøvrer og procedurer ved ankring trænes og indlæres.

Redningsudstyr

Omfang, placering, håndtering, brug og vedligehold af Rebekkas redningsudstyr, trænes og indlæres.