Vedligeholdelse

Hvert år kommer Rebekka på værft i Hvide Sande, hvor den tungere del af vedligeholdelsen varetages. Her rengører værftet skrue og skrog for begroning ligesom der udføres forskellige vedligeholdelses- og reperationsopgaver.

Det kan også ske, at Rebekka sejles til værftet allerede i efteråret, og tilbringer vinteren her, hvor medlemmerne så i ly af værftets haller, kan udføre mere krævende vedligeholdelsesopgaver under optimale forhold.

Efter værftsopholdet sejles Rebekka tilbage til Fanø og er parart til sejladssæsonnen.

Efter sejlsæsonen skal skibet afrigges igen, og med mindre turen herefter går til Hvide Sande tilbringer Rebekka vinteren oplagt i lystbådehavnen, hvor hun skal tilses og hvor der kan foretages eventuelle reparations- og vedligeholdsarbejder på dækket og i apteringen.