Generalforsamling den 21. februar 2024 kl. 19:00

1 Valg af dirigent og referent.

Dirigent: Ove Gejl Christensen.

Referent: Ryon

2 Bestyrelsens beretning.

(Taget til efterretning)

3 Godkendelse af det reviderede regnskab.

(Godkendt)

4 Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent.

(Godkendt)

Kontingent: Husstand 400kr. – Enkeltmedlemmer 300kr. – Unge 15-20-årige 50 kr.

Prøvemedlemmer onsdage 175 kr. prøvemedlemmer øvrige ture 200 kr.

5 Valg af Bestyrelse og suppleanter.

På valg:  Niels Brinck Jensen og Ryon S. Petersen de modtager grenvalg. Sven Buhrkal ønsker at træde ud. Forslag til nyt bestyrelsesmedlem Marco Brodde.  Suppleant Jesper Ludvigsen(valgt)

6 Valg af revisorer.

Lena Krog og Niels Thorlund (valgt)

7 Indkomne forslag

Ingen forslag indkommet.

8 Eventuelt.

Vi skal aktivt gøre mere for at synliggøre foreningen med henblik på af hverve nye medlemmer.

Udhæng skabet på kajen ved Rebekka skal bruges bedre og indeholde opdaterede informationer og planlagte aktiviteter omkring skibet.

Forbedre mængden og kvaliteten af informationerne til medlemmerne og offentligheden, Ajour føre hjemmesiden.