Foto: Søren Brinch

Trækfuglene

Vadehavets spisekammer

Vadehavet har afgørende betydning som rasteplads og fourageringsområde for trækfugle. Det er især store flokke af vadefugle og gæs, der gør ophold i Vadehavet på deres rejse langs den Østatlantiske trækrute. Vadehavet opfylder en række behov, som er helt afgørende for trækfuglene. De kommer derfor tilbage til området hvert år og giver både beboere og besøgende nogle helt enestående oplevelser.

Verden over er nogle af de mest værdifulde naturområder der findes tidevandsområder, hvor tidevandets pulsering giver solen mulighed for at opvarme den blottede havbund ved lavvande. Gennem det næringsrige og ofte lune mudder får algerne ekstra energi, der gør plantevæksten enorm. Algerne er grundlaget for en gigantisk produktion af bunddyr som muslinger, orme og snegle, som gør Vadehavet til et uvurderligt spisekammer for trækfuglene.

Millioner af fugle

Trækfuglene bruger ikke alene Vadehavet som spisekammer. Om foråret og efteråret kan man finde millioner af efterladte fjer på strandengen. Fjer bliver slidt af at flyve halvvejs rundt om Jorden, og fuglene har brug for nye for at kunne fortsætte

Det er svært at forstå, hvor mange 12-15 millioner trækfugle egentlig er. For nogle arter gælder det, at der kun er få hundrede trækkende individer, som kommer til området, mens det for andre gælder, at mere end en million artsfæller på en gang besøger Vadehavet. Kæmpesværme på tusinder af fugle, er ikke et usædvanligt syn i trækperioderne fra marts til maj og igen fra august til oktober.