Vadehavet

Vadehavet er området mellem de i alt 23 Vadehavsøer og fastlandet. Det strækker sig over en strækning på 500 kilometer fra Blåvands Huk i Danmark til Den Helder i Holland og udgør den længste ubrudte strækning af sand og vader i verden. Området er dannet ved en kombination af aflejringer fra istiderne, tidevand, bølger, mudder, planter og en helt ufattelig mængde af dyre-ekskrementer.

Everten er uløseligt forbundet med vadehavet. Siden oldtiden er det everten der har muliggjort bosætning og udvikling i vadehavsregionen. I tiden før veje og jernbaner og sågar havne, blev de små skibe brugt til noget nær dør til dør transport i Vadehavet og langs de tilhørende floder og vandveje. Med sin lille dybgang sejler everten tæt ind til strandkanten ved højvande, og står så tørt på stranden ved lavvande, hvor skibet så kan lastes og losses direkte fra stranden. Når tidevandet stiger flyder everten igen og sejler, ofte drevet af tidevandsstrømmen videre mod sin næste destination.

Naturen og Vadehavet har selvfølgelig også altid spillet en helt central rolle i foreningens liv, men med etableringen af Nationalpark Vadehavet og udnævnelsen af Vadehavet som UNESCO verdensarv, er der med Rebekka, som en på alle måder enestående adgangsvej, skabt grundlag for nye aktiviteter med udgangspunkt i forskning i og formidling af disse naturoplevelser.

 

Tidevand

 

Økosystem

 

Trækfugle

 

Sæler

 

Østers