Vores skolehold et samarbejde med Fanø Skole

  1. Skoleprojektet er indtil videre forløbet vel. Planen for resten af forløbet er:
    24/09 sejltur
    01/10 vedligehold (Flemming/Niels)
    08/10 brandskole (Ryon, Flemming)
    Slutsejlads ? (tidevand passer ikke, udskydes måske)

Der vil i alle lektioner blive undervist i knob og stik.
Introduktion i Fanøs søfarthistorie indlægges i forløbet afhængig af vejrlig.

Ret til ændringer forbeholdes,

Skipperne / instruktørerne kan kontaktes pr. Tlf./ SMS
Ryon S. Petersen.     Tlf. 40 55 28 06
Flemming Laulund.   Tlf 20 70 38 44
Niels Brinck Jensen. Tlf 29 44 54 71