Skippergodkendelse til everten Rebekka af Fanø 

Skippergodkendelse til everten Rebekka af Fanø

Den teoretiske forudsætning for deltagelse i den praktiske træning til skipper er, som minimum, bevis som yachtskipper 3. grad, eller et duelighedsbevis i sejlads for handelsskibe. Yachtskippereksamen kan erhverves på aftenskole, e-learning eller selvstudie.

Træning og indlæring på Rebekka kan foregå ved en hver given lejlighed, men vil ofte foregå ved onsdagssejladserne, eller efter behov, ved særlige øvelsessejladser.

Godkendelse som skipper sker med tilsagn fra den eller de skippere, der har deltaget ved træningen, når de vurderer, at kandidaten er parat.
Maleri af fladbundet evert
Maleri af fladbundet evert

Følgende emner er omfattet af træningen:

Kajanløb
Anløb af kaj under forskellige vind og strømforhold, trænes indtil kandidaten har opnået en god fornemmelse for Rebekkas manøvreegenskaber, og sikkert kan lægge til kaj.

Afgang
Forskellige metoder og teknikker til afgang fra kaj trænes under forskellige vind og strømforhold indtil kandidaten har en god fornemmelse for dynamikken, og sikkert kan afgå fra kaj.

Tovender
Navnene på riggens forskellige tovender samt deres funktion og brug trænes og indlæres.

Sætte sejl
Metoder og procedurer for at sætte sejl trænes og indlæres.
Skematisk tegning af en evert
Skematisk tegning af en evert
Sejlmanøvrer
Basale sejlmanøvrer trænes og indlæres.

Motorkendskab
Procedurer for brug af og sejlads med motoren, herunder fejlfinding, trænes og indlæres.

Kompassejlads
Sejlads efter magnetkompas, herunder med hensyn til deviation, afdrift og strømsætning, trænes og indlæres.

Elektroniske navigationsmidler, herunder radio
Rebekkas elektroniske navigationsmidler må beherskes i et omfang der understøtter en en sikker navigation.

Mand-over-bord
Manøvrer og procedurer ved mand-over-bord trænes og indlæres.

Ankring
Manøvrer og procedurer ved ankring trænes og indlæres.

Redningsudstyr
Omfang, placering, håndtering, brug og vedligehold af Rebekkas redningsudstyr, trænes og indlæres.

Yderligere materiale

Stregtegninger
Tegninger samt artikel på hollandsk om sværdets virkning overfor afdriften

Fotos:

Foto
Foto
Foto
Foto