Sidste nyt 

Sidste nyt

Forlig med forsikringsselskabet


Skrevet den 08-11-15

Efter forhandlinger er der nu enighed om hvad og hvor meget forsikringsselskabet skal dække efter sommerens havari i Dragebüll.

Ved havariet påførtes skader på lige godt 200.000,- DKK, og med det nu indgåede forlig dækker forsikringsselskabet, inklusive deres del af de faste omkostninger, godt 190.000 DKK, hvorfra der dog så går selvrisikoen på ca. 25.000 DKK. 




Powered by N-13 News