Generelle regler for sejlads med Rebekka 

Generelle regler for sejlads med Rebekka

Kun medlemmer af Rebekka må deltage i sejladserne!

Sejlads timing

  1. Halvdagssejlads/aftenture: Fra ca. kl. 7:00 – 16:00 og fra ca. kl. 16:00 - 07:00
    Der dispenseres herfra efter nærmere aftale. Dette Specielt af hensyn til tidevandet.
  2. Heldagsture: Fra kl. 7:00 – 7:00.
  3. Weekendture: Fra lørdag morgen kl. 7:00 til mandag morgen kl. 7:00.
  4. Ugeture: Fra lørdag kl. 12:00 til næstfølgende lørdag kl. 12:00.
På skæringstidspunktet skal skibet findes på aftalt sted og være sejlklar.

Sejlads administration og tilmelding

Bookning af Rebekka koordineres af formanden. Send forespørgsel til EvertenRebekka(snabel a)gmail.com.

Der er fire former for sejlads:

1. Foreningsarrangeret sejlads:
Når foreningen udbyder sejlads, annonceres det på forhånd. Foreningen fremskaffer skipper, der sejler gratis.

Tilmelding til sejlads sker til den for turen anførte skipper. Betaling for sejlads afregnes med skipper, der igen afregner med foreningens kasserer efter nedenstående priser.

Der er maksimalt plads til 16 deltagere ombord, inklusiv skipper, herunder højest seks personer under 18 år. Dette er redningsflådernes kapacitet. Skipperen kan suverænt bestemme, hvis antallet skal være mindre.

Everten Johanne 1840 2. Medlemsarrangeret sejlads:
De, der ønsker at arrangere sejlads på egen hånd, må selv sørge for, at en af foreningens udnævnte skippere deltager. Skipperen aftaler sejladsen med bestyrelsens formand, herunder tidspunkter og antal deltagere.

Skipperen afregner for samtlige medvirkende med foreningens kasserer efter nedenstående priser.

Der er maksimalt plads til 16 deltagere ombord inklusive skipper, og der må højest deltage seks personer under 18 år.

3. Særligt arrangerede sejladser:
Medlemmer, der ønsker at gennemføre et særarrangement, men som ikke er i stand til at gennemføre arrangementet som en medlemsarrangeret sejlads, fordi de ikke er i stand til at stille med en godkendt skipper og/eller gast, kan via foreningen forespørge, om arrangementet kan gennemføres med skipper og eventuelt gast, leveret af foreningen.

Skipperen aftaler sejladsen med bestyrelsens formand, herunder tidspunkter og antal deltagere. Betaling for sejlads afregnes med skipper, der igen afregner med foreningens kasserer efter nedenstående priser.

Der er maksimalt plads til 16 deltagere ombord, inklusiv skipper, herunder højest seks personer under 18 år. Dette er redningsflådernes kapacitet.

Evert der losser Alle tvistigheder, der måtte opstå i forbindelse med ovenstående sejladser, afgøres suverænt af skipperen.

4. Øvelsessejlads
Gennemføres kun efter særlig arrangement og aftale, typisk i forbindelse med oplæring af nye skippere.

Prissatser for sejladser, kontingenter mv.

1. Foreningsarrangeret sejlads:
Hver deltager betaler for:
En hel dag 125,- kr.
En weekend 250,- kr.
Længerevarende ture pr. døgn 125,- kr.
Børn under 15 år, halv pris
Diselolie pr. påbegyndt driftstime 80,- kr.


Der er ikke medlemsbetaling ved onsdags-/introsejlads.

2. Private og særligt foreningsarrangerede sejladser:
Der betales for brug af skibet:
En halv dag 900,- kr.
En hel dag 1.800,- kr.
En weekend 3.600,- kr.
Diselolie pr. påbegyndt driftstime 80,- kr.


Ved booking af sejlads indbetales depositum på 300,- kr. pr. halve, og 600,- kr. pr. hele dag. Depositum tilbagebetales ved afmelding senest 10 dage inden sejladsen.
Bemærk, at også ved private og særligt foreningsarrangerede sejladser, skal alle deltagere være medlem af foreningen!

Der er ikke betaling i forbindelse med øvelsessejlads.

Medlemskontingent:

Onsdags-/intromedlemsskab 50,- kr.
Prøvemedlemskab er gældende for en enkelt dags sejlads 125,- kr.
Årskontingent 275,- kr.

Årskontingentet omfatter hele husstanden.

Indmeldelse.

Forsikringer

Rebekka har ikke nogen forsikring, der dækker personskade på sejladsdeltagere. Enhver må i egen interesse tegne en fritids- og ulykkesforsikring.

Foreningen har dog tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for skippere, der er gældende, når den pågældende er skipper ombord på Rebekka.