Everten Rebekka af Fanø

Rebekka blev afleveret fra skibsbygmester Christoffersens værft i Nordby i 1921 for fragtsejlads i Vadehavet. En gammel kolonnebog fra Rebekkas første år, som nu af foreningen er afleveret til Fanø Lokalhistoriske Arkiv, og lister sirligt skibsfører Jes Nielsen Madsens mange rejser med laster af hø, tørv, kul, byggematerialer og landbrugsprodukter mellem primært Esbjerg og Fanø.

Everten fortsatte sejlads for familien frem til 1938, hvorefter Rebekka blev overtaget af skibsfører Herman Heinerik Hansen, Hillerød, for 2.500 kr.
Rebekka i modlys
De næste 54 år, hvor skibet var langt væk fra Fanø, havde det arbejdsopgaver som stenfisker, dykkerarbejde og lystsejlads. Flere forsøg på ombygning og restaurering resulterede i forfald, og Rebekka henlå derefter fra sidst i 80erne som vrag i Københavns Sydhavn. Det erfarede man på Fanø, og der blev dannet en gruppe af Fanø-boere, som for indsamlede midler og med megen velvillig bistand fik transporteret everten tilbage til det oprindelige hjemsted.

Efterfølgende stiftedes foreningen "Everten Rebekka af Fanø". Den første opgave bestod i at indsamle økonomiske midler til en gennemgribende restaurering, der for en stund skulle genoplive skibsbygning på Fanø på den gamle værftsgrund i Nordby.

Restaureringen blev udført i samråd med og med hjælp fra Skibsbevaringsfonden, og skulle sikre, at Rebekkas bevarede sin identitet, selv om kun nogle få spanter og bundstokke var intakte. Skibstømrerne Laust Nørgaard og Niels "Fuhr" Harborg blev kaldt til øen for at klare restaurering af skroget, mens foreningens egen skare af håndværkere og andet godtfolk forestod resten af arbejdet.


Det meget omfattende, men relativt hurtigt udførte projekt med at bringe Rebekka på sund køl igen, har kun været muligt som følge af en stor opbakning fra fonde, firmaer og privatpersoner samt offentlige instanser. Restaureringen blev påbegyndt i 1994, og everten indledte første sejlsæson i 1996. Rebekka fremstår nu som et fuldt sejldygtigt træskib med apteringsforhold, rig og motorkraft, som gør det muligt at sejle med everten i det farvandsområde, som den er "født" til. Efterhånden blev der problemer med den gamle motor, og ved hjælp af velvillige bidrag fra sponsorer, samt foreningens egenkapital, blev der i 2003 installeret en ny motor.
Rebekka set fra stævnen
Foreningens formål er at vedligeholde og bevare Rebekka, som Danmarks eneste tilbageværende sejlende evert, for der igennem at formidle den tilhørende regionale og maritime kulturhistorie og give en helt unik adgang til Nationalpark Vadehavets enestående og storslåede natur. Med årene er Rebekkas status vokset, så hun i dag fremstår som et regionalt ikon, der medvirker alle typer information om regionen, ved officielle lejligheder og i tv udsendelser.

Rebekka er en stor evert i forhold til andre everter med en oprindelig bruttotonnage på 12 tons i forhold til gennemsnittet på 8 til 10 tons. Rebekka blev fra værft rigget som evertgalease (2 master), hvilket er usædvanligt for everter. Endvidere er hun "født" med hjælpemotor. En evert - havets hestevogn - har flad bund, som med den beskedne dybgang gør den velegnet til at sejle i vadehavsområder med manglende havneforhold. Everten blev sejlet op til lavvandede områder ved flodtid med efterfølgende losning/lastning ved ebbetid. Hestevogne blev til dette formål kørt ud til den grundstødte evert.
Rebekka agterfra
Den ringe dybgang medfører stor afdrift for sejl, hvorfor everter var udstyret med sidesværd. Den erfarne evertskipper udnyttede altid strøm og vind og lå gerne til ankers, når disse var stærkt imod. Kompas og søkort blev sjældent brugt. Ved hjælp af pejlestage kunne evertskipperne, der havde et indgående kendskab til bundforhold, bringe skibet frem til bestemmelsesstedet i selv tæt tåge. I klart vejr anvendtes landemærker som kirker, høje træer og gårde.

Everten er arkæologisk sporet mere end 1000 år tilbage, men er først nævnt i skriftlige kilder fra 1200-årene. Everten var den absolut mest dominerende skibstype i Vadehavet i 1700-tallet samt en del af 1800-tallet, og er en af de skibstyper der har været anvendt over den længste periode.

Historisk materiale

Her har vi samlet en række materiale som pdf-filer: