Vores skolehold et samarbejde med Fanø Skole

  1. Skoledag: Sikkerhed om bord. Fortøjninger m.m.
  2. Skoledag: Sejltur inkl. rigning og opstart af motor .m.m.
  3. Skoledag: Sejltur Vedligehold. Kalfatring, motoropstart og udluftning.
  4. Skoledag: Kulturarv. Fanøs maritime historie. Museumsbesøg med rundvisning.
  5. Skoledag: Sikkerhed 13. – 16.00 brandbekæmpelsefly og sø redning i Uglvig. Afgang kl. 12.10
  6. Skoledag: Sejltur / Vedligehold
  7. Skoledag: Sejltur inden for Fanø
  8. Skoledag: Afslutningstur i Ho bugt med overnatning om bord.

Der vil i alle lektioner blive undervist i knob og stik.
Introduktion i Fanøs søfarthistorie indlægges i forløbet afhængig af vejrlig.

Ret til ændringer forbeholdes,

Skipperne / instruktørerne kan kontaktes pr. Tlf./ SMS
Ryon S. Petersen.     Tlf. 40 55 28 06
Flemming Laulund.   Tlf 20 70 38 44
Niels Brinck Jensen. Tlf 29 44 54 71