Hold 2020 fra Fanø Skole tørner til!

  1. Skoledag: 21/8 kl. 13.00: Sikkerhed om bord. Fortøjninger m.m.
  2. Skoledag: 28/8: kl. 13.00: Sejltur inkl. rigning og opstart af motor .m.m.
  3. Skoledag: 4/9 kl. 13.00: Sejltur Vedligehold. Kalfatring, motoropstart og udluftning.
  4. Skoledag: 11/9 kl. 13.00: Kulturarv. Fanøs maritime historie. Museumsbesøg med rundvisning.
  5. Skoledag: 18/9 kl. 13.00: Sikkerhed 13. – 16.00 brandbekæmpelsefly og sø redning i Uglvig. Afgang kl. 12.10
  6. Skoledag: 25/9 kl. 13.00: Sejltur / Vedligehold
  7. Skoledag: 2/10 kl. 13.00: Sejltur inden for Fanø
  8. Skoledag: 9-10/10 Mødetid ? (aftales) Afslutningstur i Ho bugt med overnatning om bord.

Der vil i alle lektioner blive undervist i knob og stik.
Introduktion i Fanøs søfarthistorie indlægges i forløbet afhængig af vejrlig.

Ret til ændringer forbeholdes,

Skipperne / instruktørerne kan kontaktes pr. Tlf./ SMS
Ryon S. Petersen.     Tlf. 40 55 28 06
Flemming Laulund.   Tlf 20 70 38 44
Niels Brinck Jensen. Tlf 29 44 54 71