Vi har følgende moduler og indhold:
• Introduktion – Knob, stik og splejsning – Rebeccas rig og udrustning – Bådrulle -og brandrulle.
• Kompasset, – Søvejsregler.
• Sø-sikkerhedskursus – Vende flåde. Foregår i øvelsesbassin i Esbjerg. Da der er en del transport vil forløbet have en noget længere varighed.
• Farvandsafmærkning – Søkortes indhold.
• Kalfatring af dæk – Motorkendskab på Rebecca
• Fanø Søfartshistorie – Udskiftning af garnering på Rebecca
• Øvelsessejlads.
• Tur til Langli. Måske med overnatning. Tur af længere varighed.
• Afrigning af Rebecca (en mulighed i uge 43)
• Desuden er der mulighed for frivillig deltagelse i onsdag-sejladserne.
Undervisningen begynder kl. 13:00 og strækker sig et par timer frem. Da forløbene er afhængige af vejr, vind og strøm, ligger rækkefølgen og varigheden ikke fast. Det kan trække ud.

Undervisningen foregår på Everten Rebecca og i Skibsredderforeningens lokaler der befinder sig på Langelinie i Nordby Havn.

Hvis eleverne har lovlig forfald bedes dette indberettet i god tid til Ryon Petersen på tlf. nr. 40552806.

Der vil indgå små prøver i praktisk og teoretiske færdigheder.

Da meget af undervisningen er praktisk og kan foregå i vind og regn er det vigtigt at have påklædning og fodtøj i forhold til vejret og at tøjet kan tåle at blive beskidt. Husk at det kan være noget koldere på havet end det er på land. Hellere god praktisk, forholdsvis regnafvisende fodtøj end gummistøvler.

Forældrene vil være nødt til at give deres tilladelse til forløbet.

Fanø skole betaler et års medlemsskab i foreningen “Rebecca” for alle eleverne.
Så når sommeren går på hæld er vi klar til en god, fælles oplevelse – vi glæder os til det.

Med venlig hilsen

Niels Brink, Flemming, Ryon og Nils